eepi@nuclmed.gr

Ανακοίνωση του Δ.Σ της ΕΕΠΙ

Posted 5 November 2019

Θεσσαλονίκη, 5-11-2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την από 7-10-2019 επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής (ΕΕΠΙ), ο Καθηγητής κ. Φίλιππος Γραμματικός υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Εκδότη (Editor in Chief) του Περιοδικού Hellenic Journal of Nuclear Medicine, η οποία σηματοδοτεί και τον ουσιαστικό τερματισμό της πολύχρονης, πολύτιμης και καθοριστικής συμμετοχής του στα τεκταινόμενα της Εταιρείας και του Περιοδικού. Ο σεβασμός και η ευγνωμοσύνη ολόκληρης της κοινότητας της Πυρηνικής Ιατρικής προς το πρόσωπό του είναι αυτονόητα και ομόθυμα.

Ενόψει της κατάστασης που έχει προκύψει, το ΔΣ καλείται να λάβει σημαντικές αποφάσεις, όπως ορισμός νέου εκδότη του Περιοδικού, αλλαγή έδρας, εν γένει εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της Εταιρείας και του Περιοδικού κλπ. Δεδομένου ότι η θητεία του παρόντος Δ.Σ λήγει σύντομα, εντός του 2020, ότι κανένα από τα μέλη του δεν προτίθεται να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, καθώς και ότι οι όποιες αποφάσεις θα επηρεάσουν σημαντικά τη μελλοντική πορεία της Εταιρείας και του περιοδικού, κρίνεται σκόπιμο αυτές να ληφθούν από νέο Δ.Σ, το οποίο θα προκύψει με νωπή εντολή του σώματος των μελών της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα.

Προκειμένου οι σημαντικές αυτές αποφάσεις να μην καθυστερήσουν, τα μέλη του Δ.Σ. υπέβαλλαν τις παραιτήσεις τους, στη συνεδρίαση του της 5-11-2019, προκαλώντας, σύμφωνα με το Καταστατικό, τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με αντικείμενο την εκλογή νέου Δ.Σ. Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα το Σάββατο 7-12-2019, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό, σε χώρο που θα σας γνωστοποιηθεί σύντομα.

Το μέχρι τότε διάστημα κρίνεται ικανό για να διευθετηθούν τρέχοντα πρακτικά θέματα, ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και του Περιοδικού και να παραδοθούν με τις λιγότερες δυνατές εκκρεμότητες στο νέο συμβούλιο. Θεωρείται επίσης αρκετό, ώστε να υποβληθούν υποψηφιότητες και να γίνουν οι απαραίτητες “ζυμώσεις” που θα συμβάλλουν στην ευδοκίμηση της προσπάθειας.

Όλα τα μέλη της ΕΕΠΙ, ενεργά και μη, καλούνται να κινητοποιηθούν, να υπερβούν αποκλεισμούς, πικρίες ή παρεξηγήσεις του παρελθόντος, και να συμβάλλουν ενεργά στη

μελλοντική πορεία της, συμμετέχοντας στις εκλογές, είτε ως υποψήφιοι, είτε ως ψηφοφόροι. Οι νοοτροπίες και πρακτικές που ενδεχομένως τους απομάκρυναν στο παρελθόν, δεν πρέπει να έχουν θέση στη νέα πορεία της Εταιρείας, και αυτό εξασφαλίζεται μόνο με την ενεργό συμβολή όλων.

Το νέο Δ.Σ θα κληθεί να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της ΕΕΠΙ, να την ενισχύσει περαιτέρω, αλλά και, συνακόλουθα, να οικοδομήσει νέες σχέσεις εμπιστοσύνης, αλληλοϋποστήριξης, συνέργειας και ισοτιμίας με τις άλλες συναφείς επιστημονικές εταιρείες, ελληνικές και διεθνείς, επιδιώκοντας τους κοινούς στόχους της προαγωγής της Πυρηνικής Ιατρικής και των Ελλήνων Πυρηνικών Ιατρών και Ακτινοφυσικών, ώστε να ισχυροποιήσει το ρόλο της στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ειδικότητάς μας.

Δεν πρέπει εξάλλου να ξεχνά κανείς το σημαντικότερο “κεφάλαιο” της ΕΕΠΙ, και ταυτόχρονα μεγάλο συγκριτικό της πλεονέκτημα, το διεθνούς εμβέλειας Hellenic Journal of Nuclear Medicine. Ένα έντυπο με αξιόλογη κυκλοφορία και αριθμό συνδρομητών, το οποίο αναφέρεται σε όλες τις μεγάλες διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, με υπολογίσιμο impact factor, και σημαντική συμβολή στην ανάδειξη του επιστημονικού έργου των Πυρηνικών Ιατρών και Ακτινοφυσικών, Ελλήνων και αλλοδαπών, νεότερων αλλά και έμπειρων, καθώς και στην ενημέρωση και εκπαίδευση αυτών. Ένα εγχείρημα που αξίζει να συνεχιστεί και να ισχυροποιηθεί.

Καλούνται λοιπόν όλα τα ήδη μέλη της Εταιρείας, ενεργά και μη, καθώς και οι συνάδελφοι που επιθυμούν να γίνουν (ή να ξαναγίνουν) μέλη, να συμμετάσχουν στην κοινή προσπάθεια, ώστε να μην απαξιωθεί αυτό που από όλους μας συν τω χρόνω δημιουργήθηκε, με τη μικρότερη ή μεγαλύτερη συνεισφορά του καθενός, παρά τα κατά καιρούς λάθη και αστοχίες, αλλά να διατηρηθεί και να ενισχυθεί, προς όφελος ολόκληρης της κοινότητας της Πυρηνικής Ιατρικής.

Για το απερχόμενο ΔΣ της ΕΕΠΙ,

Ο Πρόεδρος Δημήτριος Αντωνίου

Ο Αντιπρόεδρος Δημήτριος Μπούντας

Η Γραμματέας Παρασκευή Εξαδακτύλου